Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir vergisi tarifesi: almanya ve türkiye uygulamasının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye1
Görüntülenme :
1058
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan verginin temel unsurlarından birisi de vergi tarifesidir. Vergi tarifesi, ödenecek vergi miktarının belirlenmesi için vergi matrahına uygulanan oran veya ölçüler olarak tanımlanabilir. Vergi adaletinin gerçekleştirilmesi açısından vergi tarifelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği sorunu üzerinde tartışılan konulardan birisidir. Günümüzde, vergi ödeme gücüne ulaşmak amacıyla yararlanılan artan oranlı vergi tarifelerinde vergi mükelleflerinin kişisel ve ailevi durumlarını dikkate almak suretiyle değişik çeşitlerde artan oranlara yer verilmekte, kişilerin belirli bir tutara kadar olan gelirleri vergi kapsamı dışında bırakılmakta, diğer bir ifade ile en ez geçim indirimi uygulanmaktadır. Çalışmada Alman Gelir Vergisi ve Alman Gelir Vergisi Kanunu esas alınarak hazırlanan Türk Gelir Vergisinin, tarife yapıları incelenerek, karşılaştırılması yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The most important source of public revenue is taxation and one of the basic elements of the tax is tax scale. Tax scale may be described as the burden ratio, usually expressed as a percentage or amount, which applied on a tax base to determine the amount of taxes payable. How do tax rates should be regulated in order to achieve tax justice is one of the issues in debate. Nowadays, family and personal circumstances of taxpayers have been taken into consideration with progressive tax, used in order to reach the ability to pay; the amount of income tax payers can receive each year without having to pay tax on it through income tax allowances. Turkish income tax is based on German income tax and German income tax law, so this article analyzes the structures of Turkish income tax scale and comparisons tax scale structures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :