Sayı : 4
Resmî Belgelerde Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi (1924-1942)
Muzaffer DENİZ

1.4K 129

Öz ÖzetCumhuriyetin kurulduğu yıllarda Anadolu’nun demir ağlarla örülmesi, yani ülkenin boydan boya demiryollarıyla birbirine bağlanması bir Cumhuriyet coşkusu olarak bütün yurda yayılmıştı. Demiryolu coşkusu, Türklük gururunun vurgulandığı Onuncu yıl Marşı ile genç Cumhuriyet’in simgelerinden biri haline getirilmişti.                Bu büyük atılımın önemli projelerinden biri de demiryolunun Antalya’ya, dolayısıyla Akdeniz’e ulaştırılması olmuştur. Göller Yöresiyle birlikte Antalya da bu coşkulu günleri ve tren özlemini yaşamıştır. Ancak “Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi” adıyla ortaya konan bu projenin Antalya ayağı ne o dönemde ne de daha sonra hayata geçirilebilmiştir. Projelendirilmesi, fizibilite çalışmaları ve hatta güzergâhlarının belirlenmesine karşın demiryolu hattı, dönemin şartları içerisinde Burdur’da noktalanmış, Antalya’ya ulaşamamıştır. Böylece Antalya’nın demiryolu rüyası da sona ermiştir.
Anahtar Kelimeler: Antalya, Demiryolu Projesi, Cumhuriyet Dönemi

Kaynakça

Akıncıoğlu, M. C. (1986). Atatürk’ün Antalya İçin Vasiyeti. Basılmamış Çalışma. Antalya.