Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal liberalizasyon ve doğrudan yabancı yatırımların global trendi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı finansal liberalizasyonun hem nedeni hem de sonucu olarak değerlendirilen uluslararası finansal akımların; özellikle de doğrudan yabancı yatırımların yakın tarihini mekânsal dağılımlar çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla finansal akımlara gelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakılarak; finansal liberalizasyon sonucunda spekülatif ataklara maruz kalabilen gelişmekte olan ülkeleri, diğer sermaye hareketlerine göre daha istikrarlı bir yapı arzeden doğrudan yabancı yatırımlar bağlamında incelenmiştir. Doğrudan yabancı yatırım bileşenleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından incelenerek global ekonomik krizin bu akımlar üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kriz dönemlerinde finansal türbülans artmakta bu da gelişmekte olan ülkeler için; söz konusu pazarlardan daha fazla yararlanma imkanı verebilmektedir. Sonuç olarak bu fırsatlardan hangi amaçları gerçekleştirmek için yararlanılabileceği tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine recent history of international financial trends, particularly foreign direct investments, considered as both the reason and the result of financial liberalization within the framework spatial distribution. For this purpose analysing the financial trends from the perspective of developing countries which could be facing speculative attacks as a result of financial liberalization, the aforementioned countries have been analysed within the concept of foreign direct investments having a more stable structure with respect to other capital movements. Effects of global economic crisis on these trends have been tried to be proved by examining foreign direct investment components in terms of developed and developing countries. Financial tribulance during crisis increases and this leads the developing countries to have the opportunity to get more benefit from mentioned markets. In conclusion, how these opportunities could be used for which goals has been discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :