Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken cumhuriyetin iktisadi kurumlarından biri: âli iktisat meclisi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

25 Haziran 1927 tarih ve 1170 sayılı yasayla kurulan Âli İktisat Meclisi, yarısı Bakanlar Kurulu tarafından, diğer yarısı ise Ticaret ve Sanayi Odaları ve Meslek Kuruluşlarınca seçilen 24 üyeden oluşmuştur. İşçi sınıfı temsilcilerinin Mecliste yer almaması dönemin koşullarıyla ilgilidir. Gerekçeli raporda Meclisin ana amacı, ülkemizde hızlı bir iktisadi gelişmenin sağlanmasının önündeki iktisadi engelleri ortadan kaldırmak olarak açıklanmıştır. Meclisin görevleri ise Kanunun 4. maddesinde belirtilir. Ekonomiyle ilgili kanun ve tüzükler hakkında görüş bildirmek, sözkonusu kanun ve tüzüklerin ihtiyaçlara uygun olup olmadığını gerekçeleriyle hükümete bildirmek, dünyadaki iktisadi cereyanların ülkemize etkilerini hükümete rapor etmek bunlar arasındadır. Bu çalışmada, senede iki kez ve on beşer gün toplanan ve 1935 yılı bütçe kanununun 25. maddesi ile kaldırılan Âli İktisat Meclisi, yaptıkları ve yapamadıklarıyla arşiv belgelerinden de yararlanarak incelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

High economic council, established on June 25, 1927 by law No. 1170, consisted of 24 members. Half of members were selected by the Council of Ministers, while the other half by the Chambers of Commerce and Industry and Professional Organizations. The absence of working class representatives in the Council were related to the conditions of that period. In the reasoned report the main purpose of the Council was described to remove economic barriers in front of a fast economic development in our country. The tasks of the Council were specified in Article 4 of related the Law. To write a comment about the laws and regulations related to the economy, to report to the government with the reasons whether these laws and regulations are appropriate for needs and to report to the government and the effects of the economic currents in the world to our country were among tasks of the Council. In this study High Economic Council, had fifteen- day meetings twice in a year and removed by budget Law of Article 25 in 1935, was examined using archive documents in terms of what it did and what it did not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :