Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon muhasebesi uygulamasının kobi ler ile spk’ya tabi işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Yüksek enflasyonun bulunduğu ekonomilerde, tarihi maliyet esasına dayalı muhasebe sistemlerinden elde edilen finansal tablolardaki bilgiler, işletmelerin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmaktan uzaklaşmaktadır. İşletmelerin faaliyet sonuçlarının doğru bir biçimde sunulabilmesi; fiyat değişimlerinin işletme sonuçları üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi ve finansal tabloların, fiyat hareketlerine göre yeniden düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır. Çalışmada; enflasyonun muhasebesi uygulamasının, 2003-2004 yılına ait finansal tabloları üzerindeki etkisi araştırılmış olup, çalışmanın kapsamını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri XI, No:20 düzenlemelerine göre düzeltme işlemi gerçekleştiren borsaya kote işletmeler ile 5024 sayılı kanun gereği enflasyon düzeltmesi yapan KOBİ'ler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile yapılan düzeltme işlemlerinin işletmelerin 2003-2004 yılı finansal tabloları üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bunun sonucunda genel anlamda bir portrenin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

In Economies of hyperinflation, information presented in financial reports that are based on historical cost accounting is far from providing the true and reliable information about the financial and operational results of firms. In order to provide a realistic perspective on firms' operational outcomes, several necessary adjustments should be applied as eliminating the negative impacts of price changes on firms and arranging financial reports in accordance with the price movements. In this study, the effects of inflation accounting practice on financial reports of firms during the period of 2003-2004 are investigated. For the purpose, the empirical analysis is conducted on two groups of firms. One includes the firms that are quoted on Istanbul Stock Exchange that are also required to adjust their reports in accordance with the rule XI-20 of the Capital Markets Board (CMB). The other captures the Small and Medium Size Enterprises (SMEs) that prepare inflation-adjusted reports as required by the law 5024. The main purpose of the study constitutes examining the effects of inflation adjustments made in 2003-2004 financial reports and, in this regard, establishing a portrait in general sense.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :