Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi

Yazar kurumları :
Anadolu Ünv. Eğitim fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Harran Ün. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş eğitimin amaçlarını gerçekleştirecek ve eğitimin niteliğini artıracak öğretmeni yetiştirmek ve öğretmen açığını gidermek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun 4.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma kabul edilmiş ve öğretmen eğitimi program standartları geliştirmiştir. Ancak bu standartlar, geliştirildiğinden bu yana eğitim fakültelerinde gerçekleşme düzeyini belirlemeye yönelik yeterli düzeyde çalışma yapılmamıştır. Bu gereksinimden hareketle bu araştırma, eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyini, öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2006–2007 öğretim yılı güz döneminde 50 eğitim fakültesinde görevli öğretim elemanları, örneklemi ise bu öğretim elemanlarının %30'u oluşturmaktadır. Araştırmada 982 öğretim elemanından 708'ine (%74) ulaşılabilmiştir. Araştırma sonunda, fakültelerde öğretmen eğitimi program standartlarının orta düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi ile ilgili olarak yönetici ile öğretim elemanı görüşleri, genel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir

Özet İngilizce :

The restructuring in teacher education was accepted with the Higher Education Council's decision numbered as 97.39.2761 in 4.11.1997 and The Higher Education Council developed the teacher education program standards. Thus, there is a need to determine the achievement level of teacher education standards in education faculties. Referring to this need, the present study is designed to determine the achievement level of teacher education program standards in education faculties on the basis of academic staffs' opinions. This study was designed with survey research method and worked in 50 education faculties in 2006-2007 academic years in fall term and to reach %30 of all academic teaching members in each faculty was intended. Thus, out of 982 academic teaching members in the population, 708 of them (%74) was included. According to the results of the study, it was found that the achievement level of teacher education program standards in the faculties up to standard domains were moderately adequate. There was no difference detected between the academic teaching members and administrators' opinions related to the achievement levels of standards about teacher education program standards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :