Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edebî özellikleri açısından çocuk kitap adlar

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Kitap adları, kitapların kapak tasarımında önemli birer görsel öge, kitap içeriklerini yansıtan özlü birer göstergedir. Hassas bir okur kitlesine hitap eden çocuk kitap adları, taşıdıkları edebî/estetik değerler açısından dikkat çekicidir. Bu adların çeşitli yönleriyle incelenmesi, gelişmekte olan Türk adbilimi ve çocuk edebiyatı açısından önemlidir. Çalışmada 550 çocuk kitap adı edebî özellikleri açısından incelenmiş; inceleme sonucunda, adların yaklaşık % 60'ının birer edebî sanata karşılık geldiği, diğerlerinin de çeşitli estetik değerler taşıdığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Book names are important visual elements in the cover design of books as well as being laconic signs which reflect the contents of books. The names of children's books which address to a sensitive audience are interesting in terms of the literary / aesthetic values they have. The analysis of these names with their various dimensions is of great importance in terms of the currently developing Turkish onomatology and children's literature. In the present study, the names of 550 children's books were analyzed in terms of their literary characteristics and as a result of the analysis it was seen that 60% of the names correspond to a literary art and the others have various aesthetic values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :