Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dumlupınar üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının serbest zamanlarını değerlendirme biçimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim eğitim sisteminin en önemli dönemidir. Bu dönemde öğrenci hem bir üst eğitim kurumuna akademik olarak hazırlanmakta hem de yaşam boyu edineceği eğitim anlayışını oluşturmaya başlamaktadır. Bütün toplumlarda ilköğretimde özellikte ilk kademede görev yapan öğretmenlerin yaptıkları eğitim öğretim faaliyetleri; çocuğun zihni, fiziki, sosyal, kültürel, duygusal ve sanatsal gelişimlerine direkt katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, sınıf öğretmenin üstlendiği rol oldukça önemlidir. Çünkü öğretmenin bilgi verme rolünün dışında öğrenciyi, bir bütün olarak, çok yönlü tutum, davranış, beceri ve alışkanlıklarla etkilemesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının hizmet öncesinde kendi fiziki, zihni, sosyal, kültürel, duygusal, sanatsal vb. becerilerini geliştirip geliştirmediğini dolayısıyla adayların serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerini belirlemektir. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD'da öğrenim gören 100 öğrenci araştırma kapsamına alınmış ve öğrenci serbest zamanlarını değerlendirme anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; adayların büyük bir çoğunluğunun serbest zamanlarını müzik dinleyerek, kişisel bakımla, amaçsız geziler ve arkadaş toplantıları ile değerlendirdiği, akademik faaliyetlerle, sanatsal ve zanaatsal faaliyetlerin ihmal edildiği görülmüştür. Temel eğitimin bel kemiği olan sınıf öğretmeni adaylarının serbest zamanlarının değerli olduğu, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği bilinci oluşturulmalı.

Özet İngilizce :

The most important period of primary education system. The first level of teachers working in primary education in all societies, their education and training activities of property; the child's mental, physical, social, cultural, emotional and artistic development of the direct contribution. In this context, the role of class teacher is very important. Because the teacher his students has to develop in every aspect. The purpose of this research, the classroom teacher candidates prior to service their own physical, mental, social, cultural, emotional, artistic, and so on forms of assessment to determine their free time has developed skills of the candidates so. According to the survey, the candidates of the majority of their free time listening to music, personal care, with aimless excursions, meeting friends and evaluates the academic activities, artistic and artisanal activities were neglected. The research proposed establish the necessary infrastructures and provide new opportunities to assess the candidates at leisure time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :