Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin kesir öğretimine ilişkin görüşleri: fenomenografik araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin kesir öğretimine ilişkin görüşlerini anlamaya dönüktür. Çalışmada öğretmenlerin kesir öğretimine ilişkin görüşlerini ve tecrübelerini almak amacıyla nitel araştırma metotlarından biri olan Fenomenografik araştırma metodu kullanılmıştır. Çalışmaya Kütahya il merkezinde halen görev yapmakta olan 6 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bu Fenomenografik araştırmanın bulguları, araştırmanın örneklemini oluşturan sınıf öğretmenlerinin kesirler ve kesir öğretimi ve kullanılan yöntem ve teknikler konusunda bazı eksik ve yanlış bilgilere sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmanın bulguları ve kesir öğretimini daha etkin hale getirmek için çeşitli öneriler detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

This research is to understand the opinions of primary school teachers about teaching fractions. As one of the qualitative research methods, phenomenographic research method was used in the study to reveal the opinions and experiences of teachers about teaching fractions. 6 primary school teachers working in the city centre of Kütahya participated in the research. The data were gathered by the researchers through semi-structured face-to-face interviews. The findings show that the primary school teachers composing the sample of the research have some insufficient and false information about fractions, teaching of fractions and methods and techniques used while teaching fractions. The findings of the research and various suggestions for a more effective teaching of fractions were discussed in details.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :