Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasilerin ticari ilişkiler arasındaki çekim etkisi: türkiye üzerine panel çekim modeli

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı demokrasilerin ticari ilişkiler arasındaki çekim etkisini incelemektir. Çalışma Türkiye özelinde olup, Türkiye'nin demokratik, kısmen demokratik ve demokratik olmayan ülke gruplarıyla ihracat ve ithalat ilişkilerini karşılıklı demokrasi seviyeleriyle açıklamaya çalışmaktadır. 145 ülkeye ait veriler kapsamında panel çekim modeline göre hazırlanan veri seti 1996 ve 2008 yıllarını içermektedir. Ulaşılan bulgulara göre; Türkiye ve ticari ilişkide bulunulan ülkelerin demokrasi seviyeleri karşılıklı olarak ihracat hacmini etkilemede farklı düzeylerde anlamlıdır. En yüksek çekim etkisi demokratik ülkelerle gerçekleşirken, demokrasi seviyesi düştükçe bu etki azalmaktadır. İthalat açısından ise demokratik ülkelerin tek taraflı çekim etkisi dışında anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Genel olarak ise, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin demokratik ve gelişmiş ülkelerle olan ihracat hacmini diğer ülkelere oranla çok daha fazla artırmasına neden olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyse gravity effect of democracies among trade relations. The study which is specific on Turkey, tries to explain Turkey's export and import relations with democratic, partly democratic and nondemocratic country groups with their mutual democracy levels. The data set, prepared according to the panel gravity model of 145 countries covers the years 1996 and 2008. According to the findings attained; democracy levels of Turkey and countries trade relation associated with are significant in different levels in affecting export volume mutually. While the highest gravity effect is with democratic countries, as the level of democracy recedes this effect decreases. In terms of imports, there is no significant result except the unilateral gravity effect of democratic countries. Generally, the democratization process in Turkey is precipitated to increase the import volume with the democratic and developed countries proportionally other countries.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :