Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cornell not alma tekniğinin dinlenilen metni anlamaya ve kalıcılığa etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü2, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi3
Görüntülenme :
769
DOI :
Özet Türkçe :

Dinlenileni tam ve doğru olarak anlamak dinleme becerisinin geliştirilmesine bağlıdır. Not alma tekniklerinden yararlanmak dinleme becerisini geliştirme ve dinlenileni hatırlamayı artırma yollarındandır. Cornell not alma tekniği de bu tekniklerden biridir. Cornell Üniversitesi öğrencilerinin okuduğunu ve dinlenileni anlama alanlarında başarılarını artırmak üzere Walter Pauk tarafından geliştirilen Cornell tekniği, yurt dışında sık kullanılmasına rağmen ülkemizde çok fazla tanınmamakta ve kullanılmamaktadır. Öğrencilerin dinlediklerini özgür bir şekilde; kendilerine özgü anahtar kelimeler ve bunlarla ilişkili ayrıntıya dair ifadelerle kaydedebilmelerine imkân sağlayan bu tekniğin, dinleme becerisini etkin bir seviyeye çıkarabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Cornell not alma tekniğinin, üniversite öğrencilerinin dinlediklerini anlamaları ve hatırlamaları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2/A ve 2/B sınıflarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ön-test/son-teste dayalı kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Hem deney hem kontrol grubunda dinleme-anlama ön-testinin uygulanmasının ardından deney grubu öğrencilerine Cornell not alma tekniği ile ilgili strateji eğitimi verilirken kontrol grubuna klâsik not alma teknikleri anlatılmış ve uygulamalar yaptırılmıştır. Toplam 8 ders saati süren uygulamalardan sonra, her iki gruba da ön-test olarak uygulanan dinleme-anlama testi son test olarak uygulanmış, 4 hafta sonra aynı test bu kez kalıcılık testi olarak tekrar verilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan istatistiksel analizler, deney ve kontrol grupları arasında dinlenileni anlama düzeyleri bakımından anlamlı bir farkın olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Understanding what is said to the point and to the full depends on the development of listening skills. Note taking methods are some of the best ways to improve listening skills and retention of what is listened. One of these methods is Cornell Method. Although Cornell method, devised by Walter Pauk to develop the skills of the students in listening and comprehension, is widely used abroad, it is rarely known in our country. The method is thought to increase the level of understanding and listening, which enables students to express themselves freely on their own style, with keywords and related. In this study, Cornell method has been used to reveal the effect on university students' listening comprehension and retention. The study has been applied on the students in classes 2/A ve 2/B in the department of Turkish studies in 2008-2009 school term at Kâzım Karabekir school of education, Atatürk University. An experimental pattern has been employed based on pretest and post-test together with control group. Following the listening comprehension pre-test in both control and experimental groups, the experimental group students have been taught strategies in Cornell note taking system while the control group has been told about traditional note taking system and the relevant applications have been done. After 8 hour applications, the listening comprehension test given as pre-test before have been given as post-test to both groups and the same test has been applied as retention test within four weeks. As a result of the statistical analysis, a significant difference is found between experimental and control groups in terms of listening comprehension.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :