Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok değişkenli istatistiklerle tüketicilerin sıvı yağ ambalaj tercihlerine göre bölümlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü1, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Ambalaj, ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır, taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlar. Endüstrileşme süreci ile birlikte gelişimini sürdüren ambalaj, geçmişte yalnızca ürünü koruma amacı ile hazırlanırken, günümüzde daha çok ürünü pazarlama aracı olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sıvı yağ tüketicilerinin ambalaj tercihlerine göre oluşturdukları kümelerin belirlenmesi ve her bir kümeye ait tüketicilerin demografik özelliklerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk önce, açıklayıcı faktör analizi, daha sonra bulunan faktör skorları yardımıyla kümeleme analizi ve son olarak da kümeleme analizi sonucundaki sınıflandırmanın tutarlılığını belirlemek için diskriminant analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucu sıvı yağ pazarında bulunan tüketicilerin bilinçli tüketiciler, ambalajın pratik ve kolay kullanımlı olmasına dikkat eden tüketiciler ve görselliğe duyarlı kolay etkilenen tüketiciler olarak üç bölüme ayrılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Packaging allows a consumer to reach a product in the most economical way and provides an ease of storage, packaging the information carried by the consumer choice and ease of use. Continuing the process of development together with the that of industrialization, the packaging would be made in order to protect the products, but now, it is mostly made as a marketing tool. The purpose of this study is to determine the clusters formed according to the preferences of oil consumers and to find out the demographic characteristics of consumers in each cluster. For this purpose, first, exploratory factor analysis, then cluster analysis using factor scores and finally the discriminant analysis were applied to determine segmentation consistency after cluster analysis results, it was concluded from the analyses done that consumers can be classified as conscious consumers, habitual consumers, easily affected consumers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :