Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocukların ilkokul birinci sınıfa başlama yaşına göre üçüncü sınıf başarılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
791
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel olarak Amerika'da, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de çocukların okula başlama yaşları ile ilgili olarak sürekli değişiklikler yapılmıştır. ABD'de bu düzenlemeler genel olarak çocukların okula başladıklarında yaşça daha büyük, Avrupa'da ise daha küçük olmaları yönünde olmuştur. Türkiye'de okula başlama yaşı mecburi eğitim bünyesinde ilkokul birinci sınıfa başlama yaşı çerçevesinde şekillenmiş ve yaş bazen küçültülmüş, bazen de büyütülmüştür. Uluslararası araştırmalar okula başlama yaşının çocuklar üzerindeki etkisinin her ülkede farklı olduğunu göstermiştir. Ülkemizde ise sık sık düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, okula başlama yaşının çocuklar üzerindeki kısa veya uzun vadede etkisi henüz araştırılmamıştır. Bu araştırma ilkokul birinci sınıfa başlama yaşı ile çocukların üçüncü sınıf matematik, Türkçe ve hayat bilgisi başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilkokul birinci sınıfa zamanında başlayanlar arasında (69-80 aylık) çocuklar yaşça büyüdükçe başarıları da artmıştır. İlkokul birinci sınıfa bir yada iki yıl geç başlayan (81+ aylık) çocukların başarıları 69-80 aylık olan çocuklardan daha düşük çıkmıştır. Başarısı en yüksek olan grubu 78-80 aylık çocuklar oluşturmuştur.

Özet İngilizce :

Historically, the age at which children should start compulsory education has been increased in the U.S. and decreased in the European countries. In Turkey, it has been formulated around when children should start the first grade and it sometimes increased and sometimes decreased. International studies have shown that the magnitude and direction of the effect of age of entry on children's achievement vary by country. In Turkey, although the minimum age to start the first grade has been changed many times, the effect of age of entry in first grade have been neglected. This research investigated the relationship between age of entry into the first grade and third grade mathematics, Turkish language, and life/social studies achievements. The findings showed that achievement of children who start on time increased as they get older. Achievement of children with delayed entry was lower than that of children with on-time entry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :