Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel sürdürülebilirlik ve yozlaşma ilişkisi: bir kesit veri analizi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Emet MYO1, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 43 ülke verisinin yardımıyla, yozlaşma ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. EKK yöntemiyle yapılan tahminlemeye göre yozlaşma ile çevresel sürdürülebilirlik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmada ayrıca Çevresel Kuznets Eğrisinin geçerli olup olmadığı da sınanmıştır. Buna göre, gelir ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ters U şeklinde ilişki, yozlaşma değişkeni modele dahil edildiğinde anlamlılığını yitirmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study, using data for 43 countries, a comparative analysis is the relationship between corruption and environmental sustainability. According to estimations made by the method of OLS, there is negative and significant relationship between corruption and environmental sustainability. The study also tested the Environmental Kuznets Curve is valid or not. Accordingly, the inverted U-shaped relationship between income and environmental sustainability, corruption variable loses its significance when included in the model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :