Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevirinin büyüsü ya da çevirinin felsefesi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniv., Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Çevirinin kendine özgü olan yapısı ve dili, salt çevirmenleri değil yazarları da etkilemiştir. Bu çalışmada, çevirinin bir yazar için hangi açılardan önem kazandığı ve yazara ne gibi olanaklar sağladığı sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, bir yazarın çeviri yapmasının nedenleri, çevirinin farklı bir metin türü olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bir yazarın bir yapıtı kendi diline çevirmesi ile bir çevirmenin bunu yapması arasındaki farklar, yazarın sahip olduğu bireysel ve kültürel birikimle ilintilidir. Bu birikimin çeviriye farklı bir işlev kazandırıp kazandırmadığı burada tartışacağımız en önemli olgular arasında yer alacaktır. Kendi dilini kullanarak sanatsal üretimde bulunan yazar için çeviri, kendisine olduğu kadar okurlara da yeni ufuklar açmalıdır. Bu açıdan bakıldığında özellikle çevirinin bir metnin biçimini ortaya koyması ve onun yorumunu çeşitlendirmesi açısından oynadığı başat rolün altı çizilmeye değerdir. Çalışmamızda ayrıca çevirinin aynı zamanda farklı bir alımlamayı gerekli kılmasının nedenleri irdelenirken başka metinler karşısında kendine özgü özel bir yer edinmeyi başardığı görüşü de savunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The specific language and structure of translation have affected not only the translators but also the writers. This study attempts to explore how the act of translation becomes essential for the writer and what kind of opportunities it provides. This explains why the writer gets involved in the translation activity that is the product resulting from this activity is a different text type. The differences between a writer's translating a work of art to his native language and a translator's doing the same work depend on the writer's individual and cultural background. One important topic that will be discussed particularly is whether this background brings about a significant change in the function of the translation. A writer uses the facilities his mother tongue offers to create a work of art and while integrating translation into his writing process he himself alongside his reader should be able to benefit from the new horizons that open up. From this point of view, it is worth underlying the dominant role that translation plays, especially, in terms of introducing the form of a text and diversifying its interpretation. Besides, in this article the assertion that translation managed to get a status obtaining a place as opposed to other texts will also be discussed while investigating the reasons why translation requires a different reception.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :