Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cep telefonu ve operatör tercihinde etkili olabilecek faktörlerin demografik özelliklere bağlı olarak irdelenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu1, Düzce Üniversitesi, Akçakoca Meslek Yüksekokulu2, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin cep telefonu ve operatör tercihlerinde etkili olan değişkenlerin demografik özelliklere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, hazırlanan anket soruları 200 öğrenciye uygulanmıştır. Anketle elde edilen veriler SPSS ve MİNİTAP paket programları ile analiz edilmiştir. Veriler normal dağılmadığı için, analiz, Kruskal- Wallis ve Mann Whitney U non-parametrik teknikleri ile yapılmıştır. Araştırma sonucu; öğrencilerin cep teleofonu ve operatör tercihlerinde etkili olan değişkenlerin, demografik özelliklere bağlı olarak, ortalama %12 oranında farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Investigation of the factors affecting the choice of mobile phone and operator, based on demographical characteristics.The objective of this study is to determine whether the mobile phone and operator choices of the students are dependent on demographical characteristics. The survey prepared for this purpose were applied on 200 students. The data obtained was processed by SPSS and MINITAB statistical package programs. Since the data are not distributed normally, the statistical analyses were performed using Kruskal-Wallis and Mann Whitney U non-parametric techniques. It has been concluded after the study that mobile phone and operator choices of the students exhibit a mean difference of 12% based on the demographical characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :