Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü2, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzakta
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir'deki iki üniversitede Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim gören ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini almış 143 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırmadan elde edilen bulgulara göre kız öğrenciler erkek öğrencilere, not ortalaması yüksek öğrenciler not ortalaması düşük öğrencilere, üst sınıftaki öğrenciler de alt sınıftaki öğrencilere göre Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine ilişkin daha olumlu görüşe sahiptirler.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to reveal views of students about the Scientific Research Methods course. The participants of this study were 143 undergraduates from Computer Education and Instructional Technology department who participated in the Scientific Research Methods course at two universities in Eskişehir. Data were collected via a data collection tool which was developed by the researchers to determine the students' views about the Scientific Research Methods course. The results showed that female students, students with higher GPAs and fourth graders had more positive views about the course than male students, students with lower GPAs and third graders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :