Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belirsizlik altında fiyatlama teorilerine post keynesyen yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Mikro ekonominin temel konularından biri olan fiyatlamanın, rekabetin var olduğu bir ortamda firmalar için stratejik bir önemi vardır. Ekonomi literatüründe fiyatlama ile ilgili çeşitli teorilerin varlığı bu önemi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çalışma, gerçekçi bir bakış açısına dayanan Post Keynesyen fiyatlama yaklaşımlarının genel bir tanıtımıdır. Bu çerçevede çalışmada, ekonomideki belirsizlik koşulları altında firmaların fiyatlama kararlarını nasıl verdikleri, Post Keynesyen ekonomi açısından açıklanmaktadır.

Özet İngilizce :

Pricing which is one of the fundamental issues of microeconomics is strategically significant for the firms in a competitive environment. The presence of various theories related to pricing in the economic literature presents this significance explicitly. This paper is an overview of Post Keynesian pricing approaches that based on a realist perspective. In this framework in the study, how decision-making for pricing of firms under uncertainty conditions in the economy is explained in terms of Post Keynesian economics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :