Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı ürünlerden (alkollü içecekler-madeni yağlar ve tütün mamulleri) alınan özel tüketim vergisinin ülke bazında karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı bazı ürünler (Alkollü içecekler, Madeni Yağlar ve Tütün Mamulleri) üzerinden alınan özel tüketim vergisinin OECD üyesi ülkelerdeki uygulamalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bunun için öncelikle özel tüketim vergisinin temel amacı, özellikleri ve üye ülkelerde özel tüketim vergisi hasılatının gelişimi ele alınacaktır. Ardından da sırasıyla alkollü içeceklerden, madeni yağlardan ve tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergileri ülke bazında karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Sonuç bölümünde ise Türkiye ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunulacaktır. Türkiye'nin OECD üyesi ülkeler içerisinde özel tüketim vergisinin en yüksek olduğu ülke olması çalışmanın önemini ve çekiciliğini daha da artırmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this submission is to analyze the applications of excise taxes on some specific productsalcoholic beverages, mineral oils, tobacco products- among OECD countries in a comparative way. Initially, the basic goal and some nature of excise taxes, also the evaluation of it as a share of total income and GDP will be discussed then respectively the taxation on alcoholic beverages, mineral oils, and tobacco products will be considered in a contrastive manner. In the following conclusion section, same interpretations about Turkey take place. In this regard Turkey has the highest excise tax income among other OECD member countries, there increases the attractiveness and importance of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :