Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa’da bölgeselleştirme çabalarının ulusal ve bölgesel kalkınmaya etkileri: avusturya ve macaristan örnekleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa, çeşitli ölçütlere göre oluşturulmuş bölgelerden oluşan bir mozaik gibidir. Bu bölgelerden bir bölümünün, planlama bölgesi niteliğinde olduğu görülür. Ulusal kalkınma planlarının uygulanması ve yatırım planlaması amacıyla kurulmuş bölgeler bu kümede bulunur. İkinci kümedeki bölgesel yönetimler, devletin kamu hizmetlerini, özek dışında, taşrada yetki genişliği ilkesine dayanarak yürütmek üzere örgütlenmiş yapılardır. Bölgesel yönetimin son şekli ise, özerk bir siyasal yerinden yönetim birimi niteliği taşıyanlardır. Avrupa Parlamentosu'nun, 18 Kasım 1988'de onayladığı Bölgeselleştirme Şartı'nda bölge, "Coğrafi yönden, nüfusu kimi ortak özellikler taşıyan ayrı bir birim ya da kendine yeterli bir yapı oluşturan yöreler ya da yörelerin birlikte oluşturdukları bütüncül yapılar" olarak tanımlanmış ve ortak özelliklerinin de, dil, kültür ve tarihsel gelenekler olduğu vurgulanmıştır. Bu bildiri kapsamında, bölgeselleşme konusunda kavramsal düzeyde açıklamalar yapılmakta ardından söz konusu iki ülkenin(Avusturya ve Macaristan) bu alanda yaptıkları çalışmalar ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Europe is such as a mosaic of areas which were created according to various criteria. A part of these region have seen in the kind of the planning region. Investment planning and implementation of national development plans established for the purpose of this cluster is located in the region. The second part of regional governments, the state's public services, decentralized, except in the provinces on a basis of authority to carry out wide-organized structures. The final form of regional government is an autonomous unit of local administration. The European Parliament, 18 November 1988, endorsed the regional integration Conditions in the region, "Geographical aspects, the population of some common features, carrying a separate unit or self-sufficient structure forming the region or regions together have created an integrated structure" as defined and common features well, language, culture and historical traditions that have been emphasized. In the context of this declaration, by giving some explanations about regionalism at the conceptual level, and then the explanations of these two countries (Austria and Hungary) for their work in this area have been discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :