Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5902 sayılı yasa ile türkiye de afet yönetiminde oluşan değişim

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir. İnceleme yasal mevzuat üzerinden yapılmakta ve değişiklilerin olduğu 5902 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Bağkanlıının Teğkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ana inceleme konusunu oluşturmaktadır. Yasa ile Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılırken, bunların yerine Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmaktadır. Ayrıca İl Sivil Savunma Müdürlükleri yerine İl Özel İdaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri oluşturulmakta, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan "Savunma Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimleri kaldırılmaktadır. Yasa ülkemizde çok başlı bir yapılanma gösteren afet yönetimini, tek bir çatı altında toplayarak Başbakanlığa bağlı bir birim haline getirmektedir.

Özet İngilizce :

The change occurred in central and provincial organization of disaster management after the law no. 5902 and before is discussed. Discussion is made through legislation and the main discussion subject is the law no. 5902 "The Law about Organization and Functions of the Directorate of Disaster and Emergency Case Management." With the law, Prime Ministry, General Directorate of Turkey Emergency Case; Ministry of Public Works and Settlement, General Directorate of Disaster Affairs and Ministry of Internal Affairs, General Directorate of Civil Defense abolished and on behalf of these, Directorate of Disaster and Emergency Case Management which is connected to Prime Ministry, was established. Also, instead of Province Civil Defense Directorates, Province Disaster and Emergency Directorates which are in the body of Special Provincial Administration and connected to Governor were established. Units of "Secretary of Defense" and "Expertise of Defense" in state institution and organizations were abolished. By gathering disaster management which has multi headed structuring in our country, under a single roof, the law makes it a unit, connected to Prime ministry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :