Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16. yüzyıl kaynaklarına göre germiyân ve kütahya şuarâsı üzerine değerlendirmeler

Yazar kurumları :
DPÜ Fen-Edebiyat Fakültesi TDEB 1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada XVI. yüzyıl kaynaklarına göre Germiyân ve Kütahya çevresinde yetişen şâirlerin ilmî yönü, yetişme şartları ve eserleri karşılaştırılmıştır. Kütahyalı şâirler tanıtılırken öncelikle XVI. yüzyıl kaynakları incelenmiş, Germiyan ve Kütahya coğrafyasında XVI. yüzyılın son çeyreğine kadar yaşamış şâirlere, kaynakların özellikle birer edebiyat eleştirmeni diyebileceğimiz tezkirecilerin bakış açıları ve değerlendirmeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tezkirelerde ve diğer kaynaklarda sosyal ve kültürel durum bakımından yapılan yorumlarda, şâirlerin nerelerde öğrenim görüp yetiştikleri, ilmî seviyelerinin ne durumda olduğu, meslekleri, mevkileri ve geçim durumları ile ilgili bilgiler karşılaştırılarak, bu bölgede sanatı ve sanatçıyı etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research the scholar side, upbringing conditions and works of the poets from Kütahya and Germiyan are compared according to the 16th century sources.When introducing the poets from Kütahya, firstly the sources of the 16th century are examined. The sources, especially an art critic look of the anthologists to the poets whom lived until the last quarter of the 16th century, and their evaluations are presented. In the anthologies and other sources, in the interpretations on the social and cultural conditions, the education information of the poets, their level of knowledge, their profession, status and living conditions are compared and the factors affecting the art and artist in the region are tried to be portrayed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :