Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dörtöğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları Hakemli Dergi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ali vehbi türküstün’ün ilm-i müstehâsât cedveli ve türk paleontoloji tarihindeki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Tasnîf-i Hayvânât, hayvanların sınıfl andırılması ile ilgilenen bilim dalı, taksonomi anlamına gelmektedir. Taksonomi; organizmaların, aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak belirli kategorilere (taxa) ayrılması, uygun ve gerçek adlar verilerek sırasıyla sınıfl andırılmasını araştıran bilim dalıdır. Bu makalede, ülkemizde zooloji alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınmış, Dârülfünûn Hayvânât Muallimi, Hayvânât Enstitüsü Müdürlerinden Ali Vehbi Türküstün’ün Beyrut Mekteb-i Tıbbiyesi Hayvânât Muallimi iken kaleme aldığı, 1333/1917’de Beyrut’taki Sabra Matbaası’nda basılmış, ilk hayvan taksonomisi kitabımız Mebâdî-i Tasnîf-i Hayvânât (Classifi cation Élémentairé Des Animaux) adlı eserinin tanıtılarak taksonominin tarihçesi ile zooloji ve veteriner hekimliği açısından öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Tasnîf-i Hayvânât means taxonomy which is interested in classifi cation of the animals. Taxonomy is a discipline which separates animals to the certain categories taking into consideration of relationships between them, researches on classifi cation with the appropriate and real names of them. In this article, it is aimed to introduce our the fi rst book on animal taxonomy Mebâdî-i Tasnîf-i Hayvânât (Classifi cation Élémentairé Des Animaux) which is written by Ali Vehbi Türküstün, who is known with his important studies in the fi eld of zoology in our country, one of the Directors of Animal Institution,
Dârülfünûn Zoology Instructor, printed at Sabra Printing House in Beyrouth in 1333/1917 and emphasized the history of taxonomy and its importance for zoology and veterinary medicine.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :