Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici etkinliğinin sağlanması sürecinde karar destek uygulaması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, İİBF2, İşletme Bölümü3, Müşteri İlişkileri Yöneticisi4, Schenker-Arkas5
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin sürdürülebilirliğinin temelinde, müşteri memnuniyetini arttırmak, kaynaklarını etkin ve rasyonel kullanmak ve iş hacimlerini arttırmak yatmaktadır. Müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasının yanında iş yapış şekillerinde verimliliğin arttırılması, iş süreçlerinin etkin yönetilmesine bağlıdır. Karar vericilerin iş sonuçlarına bakarak süreçlerde yapacağı değişikliklerin planlanmasında müşteriyi etkileyebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde karar vericilerin, memnuniyet sonuçlarına erişim ve sonuçları değerlendirme sürecinde bilgisayar teknolojileri kullanılarak bir “Karar Destek Uygulaması” gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Sustainability for companies depends on increase customer satisfaction, effective and rational usage of resources and increases the volume of business. Both providing customer satisfaction and increase the productivity of business processes, effective process management is required. The effect of results that decision-makers change processes due to the working results, on customers is very important. In this study, a decision support application is realized with using computer technologies on customer satisfaction results access and evaluation tasks in customer relations management process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :