Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatan hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi ve izlenmesi: eğitim ve araştırma hastanesi uygulaması

Yazar kurumları :
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Hastaneler, sağlık hizmeti üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştiren ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasında önemli görevler üstlenen hizmet işletmeleridir. Hastaneler için hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, hastaların daha sonraki gelişlerini sağlayabilmek ve hastanenin iyileştirmeye açık alanlarını belirleyebilmek için önemlidir. Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi servislerinde 2007 ve 2008 yıllarında yatarak tedavi gören hastaların memnuniyetlerinin ölçülüp değerlendirilmesi ve yıllar itibariyle değişiminin izlenmesi amacıyla yapılmıştır. Hasta memnuniyetlerinin yıllar itibariyle değişiminin takip edilmesi hizmet kalitesi açısından oldukça önemlidir ve çalışma özellikle ard arda iki yıl yapılan araştırma sonuçlarını içermesi açısından özgün niteliktedir. Çalışma, yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere t testi, varyans ve korelasyon analizleri yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Hospitals are service organizations which realize a great amount of health service production and seek a mission of generating a healthy community. Appraising and measuring the satisfaction level of the inpatients are very important in order to maintain loyal patients and determine the necessary areas need to be developed within the hospital. This research is conducted to appraise and measure the satisfaction level of the indoor-patients who have been cured during 2007 - 2008 and to monitor the changes during these years. Monitoring the changes of the satisfaction levels during different periods is very important for service quality. This research is original because it contains the findings of different researches realized sequentially during two years. The research method applied is quantitative analysis and the technique preferred is questionnaire. The technique was realized by face-to-face interviews. Obtained data were analysed by t-test, correlation and variance analysis. The findings suggest that in 2007 and 2008, the sub-evaluation groups of patient satisfaction factors are positively related and the service provided in the hospital has the same parallel effect on the satisfaction of the employees. In this sense, this research underlines the importance of teamwork in big and matrix structured organizations providing health service such as hospitals.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :