Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların türkiye’nin ihracat performansına etkilerinin var yöntemi ile tahmini

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile Türkiye'nin ihracat performansı arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu konuda Türkiye ile ilgili çalışmaların azlığı, bu makalenin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerindeki etkisi (1992:1-2009:7 dönemi için) Granger Nedensellik Analizi ve VAR (vektör otoregresif) Analizi yardımıyla araştırılmaktadır. Nedensellik Analizi sonucunda Türkiye'de, doğrudan yabancı yatırımdan, ihracata doğru tek yönlü bir nedenselliğe rastlanmıştır. İhracatın varyans ayrıştırması sonuçlarında ihracatın çoğunlukla kendi gecikmeli değerlerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. İhracatta meydana gelen değişmelerde doğrudan yabancı yatırım % 6'lık bir rol oynamaktadır. Bu bulgu, doğrudan yabancı yatırımın, ihracatın nedeni olduğu yönündeki bulgu ile de örtüşmektedir. Doğrudan Yabancı Yatırım'da meydana gelen değişmenin % 74'ü kendinden, % 10'u Faiz Oranı'ndan, % 8'i Döviz Kuru'ndan kaynaklanmaktadır. Dışa Açıklık Oranı'nın Doğrudan Yabancı Yatırım'ı açıklama derecesi % 2 iken, diğer değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırım'da ortaya çıkan değişimleri açıklamada önemsiz kaldıkları görülmektedir. Buna göre, yabancı yatırımcıları motive eden ülkedeki faiz oranı, döviz kuru ve dışa açıklık oranının derecesi olmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article the relationship between FDI inflow to Turkey and Turkey's export performance is analyzed. The lack of studies in Turkey about this issue constitutes the main motivation behind this study. The effect of FDI on exports was analyzed through the Granger Causality Test (GCT) (for the period of 1992:1-2009:7) and the VAR Analyses. As a result of the GCT, a unidirectional causality from FDI to exports was found. According to the results of export variance decomposition, it is observed that exports are under the influence of exports' own lagged values. FDI plays 6 percent role in export changes. This finding corresponds to the finding that FDI causes exports. 74 percent of FDI changes arises from FDI, 10 percent from Interest Rates, and 8 percent from Exchange Rate. While Openness Ratio's explanatory level for FDI is 2 percent, other variables are not significant in explaining FDI changes. According to these results, interest rates in the country, exchange rates, and openness ratio are main incentives behind FDI.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :