Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de üniversitelerin kentlesme üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik ve sosyal yapılarında yarattı ı degisimleri inceleyen çalısmaların sayısı oldukça azdır. Oysa, bugün gelinen noktaya baktıgımızda, nüfusları ne olursa olsun, tüm illerimizde üniversite kurulmustur. Bunların bir kısmı gelismelerini büyük ölçüde tamamlarken, bir kısmı da henüz yolun basındadır. Bu çalısmada, 1992’de kurulan 24 üniversitenin, kuruldukları kentin nüfus artısına ve göç özelliklerine olan etkileri arastırılmıstır. 24 üniversiteden 9’u çesitli nedenlerle arastırma dısında tutulmustur. ncelenen 15 kentin verilerine göre, üniversite kurulan kentlerin büyük kısmında, 1975- 1990 arasında gerileyen yıllık ortalama nüfus artıs hızının, 1990 sonrasında önemli artıslar kaydettigi belirlenmistir. Bu kentler Çanakkale, Isparta, Nigde, Afyonkarahisar, Tokat, Kütahya ve Kahramanmaras’tır. Elde edilen önemli sonuçlardan biri de, göç oranları ile ilgilidir. Nüfus artıs hızları 1990 sonrasında artan bu kentlerin bulundugu illerde, net göç oranlarının da yükseldigi belirlenmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In Turkey, there are few studies that analyze the impact of universities on urban population, economic and social structure of cities. However, today we see that, universities have been established in each province regardless of its population. While some of these universities have completed their development substantially, some of them are still at the beginning of the development stage. This paper considers the impact of 24 universities, which were established in 1992 in various provinces of Turkey, on the population increase and migration rates. Eight of these 24 universities were excluded from the research for several reasons. According to the data of remaining 15, in some of these cities, decreasing annual population growth rate between 1975 and 1990 started to rise significantly after 1990. Canakkale, Isparta, Nigde, Afyonkarahisar, Tokat, Kutahya and Kahramanmaras are the cities that have increasing population growth rate. Another important result acquired from the research is about net migration rates. In the urban centers whose annual population growth rates have risen after 1990, the net migration rates have also increased.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :