Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de perakende sektöründe analitik hiyerarşik süreç yaklaşımıyla tedarikçi performans değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Artan rekabet kosullarında, isletmelerin tedarik zincirlerinin en önemli halkalarından biri olan tedarikçilerini değerlendirme ve seçme yöntemleri büyük önem kazanmıstır. Doğası gereği “çok amaçlı” bir karar verme problemi olan tedarikçi seçiminde çözüme giderken, “çoklu kritere” göre değerlendirme yapabilen yöntemler öne çıkmaktadır. Saaty (1980) tarafından gelistirilen Analitik Hiyerarsik Süreç (AHS), sistematik ve kolay uygulanabilir yapısıyla bu problem için etkin bir çözüm yöntemi önermektedir. Bu çalısmada, ulusal bir perakende zincirinin tedarikçi performans değerlendirme ve seçim sistemi AHS yöntemiyle tasarlanmıstır. Đlk olarak firma yöneticileriyle, perakende sektörüne özgü performans kriterleri ve bu kriterlerin önem dereceleri belirlenmistir. Belirlenen kriterlere, AHS yöntemi uygulanarak tedarikçi değerlendirme ve puanlaması yapılmıstır. Yapılan puanlamalar sonucunda tedarikçi değerlendirmede kullanılabilecek optimum kriterler ve ele alınan tedarikçilere iliskin değerlendirme tablosu ortaya konmustur.

Özet İngilizce :

In increasing competitive conditions, supplier evaluation and selection methodologies which constitute most important part of the supply chain of the corporations gained big importance. While solving supplier selection problem which is multi objective by its nature, methodologies which allow “multi-criteria” evaluation are powerful. Analytical Hierarchy Process (AHP) which is developed by Saaty (1980), proposes an efficient, systematic and simply applicable solution methodology. In this study, the performance evaluation and selection methodology of a nation-wide retail company are designed with AHP. First of all, retail specific performance criteria and the importance of these criteria are determined. AHP methodology applied with these criteria and supplier evalutaion and rating are made. After rating, optimum criteria which are suitable for supplier evaluation and assesment table for suppliers discussed are provided given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :