Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de döviz piyasası müdahalelerinin sterilizasyon maliyeti

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de 2000'li yıllarda döviz rezervlerinde önemli artışlar dikkat çekmektedir. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal krizlere karşı bir önlem olarak getirilen rezerv biriktirme önerisi döviz piyasalarına müdahaleleri de beraberinde getirmiştir. Ancak döviz piyasasına yapılan müdahalelerinin Merkez Bankalarının enflasyon hedeflemesi uygulamaları ile çelişen etkiler yaratması, sterilizasyon politikasını kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla yüksek döviz rezervi bulundurmanın maliyetine ayrıca sterilizasyonun maliyeti de eklenmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de döviz piyasasına yapılan müdahalelerin sterilizasyon düzeyi ve uygulanan sterilizasyon politikasının maliyeti hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

Significant increases in foreign exchange reserves in developing countries and Turkey have been observed in the 2000s. The proposal to build up reserves as a precaution against the financial crises since the second half of the 1990s has also brought interventions to the foreign exchange markets. However, the fact that intervention to the foreign exchange market created contrasting effects with regard to inflation targeting applications of central banks made the sterilization policy is inevitable. Therefore, the cost of sterilization is also added to the cost of possession of high foreign exchange reserves. In this study, the level of sterilization of foreign exchange market interventions, and the cost of the sterilization policy have both been calculated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :