Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 1988-2010 döneminde eğitim ve büyümenin genç işsizliğine etkisinin analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen gençlerin toplam nüfus içindeki payı Türkiye'de fazladır. Bu anlamda Türkiye'nin gelişme yolunda önemli adımlar atıyor olması gerekir. Ancak Türkiye'nin genç nüfusuna istihdam olanağı sağlayamadığı, son yıllarda giderek artan genç işsizlik oranlarından anlaşılmaktadır. İşsizler içinde eğitimli gençlerin payı fazla olduğundan genç işsizliğinin incelenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, Türkiye'de 1988-2010 yılları arasında eğitim ve büyümenin genç işsizliğine etkisi Vektör Otoregresif (VAR) Model uygulanarak ekonometrik olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen değişkenler arasında genç işsizliğinden ortaöğretim okullaşma oranına, ortaöğretim okullaşma oranından büyüme oranına, genç işsizliği ve ortaöğretim okullaşma oranından yükseköğretim okullaşma oranına doğru bir nedenselliğin olduğu yönündedir. Genç işsizliğini uzun dönemde kendisinden sonra en çok etkileyen değişken, büyüme ve yükseköğretim okullaşma oranı olarak karşımıza çıkmakta ve bu değişkenler genç işsizliği ile mücadelede bir politika aracı olarak belirlendiği takdirde genç işsizliği oranlarının azalma yönünde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Youth has an important role in the development of countries and Turkey has a large share of young people in its overall population. In that regard, Turkey should be in a position to take important steps on the way to development. However, Turkey cannot provide employment opportunities to its young population as understood by the increasing unemployment figures during the recent years. As educated young people have a higher share among the unemployed, analyzing youth unemployment is of special importance. To this end, by using a Vector Auto-regressive Model (VAR), we econometrically analyzed the impacts of education and growth on unemployment of the young people during 1988-2010. Through the variables analyzed, our findings guided us to causality from youth unemployment to secondary school enrolment, from secondary school enrolment rate to growth rate, from youth unemployment and secondary school enrolment to higher education enrolment. In the long run, apart from itself, the most important variable influencing youth unemployment was the growth rate and the higher education enrolment rate. If these variables were to be used as policy tools to combat youth unemployment, we identified that there would be a trend towards decreasing youth unemployment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :