Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk turizm sektöründe büyüme göstergelerinin turizm işletmelerinin finansal performansına etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, turizm sektöründeki büyümenin turizm isletmelerinin finansal performanslarına olan etkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda; turizm gelirlerinin milli gelire oranı ve turizm isletmelerinin doluluk oranındaki gelismeler ile Türk turizm isletmelerinin finansal performansları arasındaki iliski incelenmistir. Finansal performans, Yatırım Kârlılığı, Özsermaye Kârlılığı ve Satısların Kârlılığı ile ölçülmüstür. Sonuçlar, Türk turizm isletmelerinin doluluk oranları ile finansal performansları arasında doğru yönde bir iliski olduğunu göstermistir. Öte yandan, üç performans ölçütü ile turizm gelirlerinin milli gelire oranı arasındaki iliski negatif yönlü olarak saptanmıstır. Ayrıca, 1994 ve 2001 yıllarında yasanan ekonomik krizlerin turizm isletmelerinin performanslarını olumsuz etkilediği belirlenmistir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to investigate the effects of tourism sector growth on the financial performance of Turkish tourism companies. In this context, the relationship among the innovation in the ratio of tourism revenues to national income, occupancy rates and financial performances of tourism companies is investigated. Financial performance is measured by return on assets, return on equity and return on sales. Results suggest that there exists a positive relationship among occupancy rates of tourism companies and their financial performances. On the other hand, a negative relationship is observed among the financial performance measures and the ratio of tourism revenues to national income. Furthermore, economic crises of 1994 and 2001 seem to affect financial performances of tourism companies negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :