Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm lisans öğrencilerinin duygusal emek deneyimlerinin kariyer tercihlerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, turizm öğrencilerinin staj dönemlerinde yaşadıkları duygusal etkileşimlerin kariyer tercihlerine etkisini bir yapısal model üzerinden belirlemektir. Staj dönemi duygusal deneyimleri, öğrencilerin turizm işlerinin kendi duygusal yönlerine uygun olup olmadığının farkına varmaları açısından önemlidir. Turizm öğrencilerinin staj döneminde karşılaştıkları duygusal emek deneyimlerinin kariyer tercihlerine etkileri altı gizil yapı ve altı hipotezden oluşan bir model ile sınanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseokulu’nda öğrenim gören 163 katılımcıdan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere LİSREL 8,54 yapısal eşitlik paket programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi başarıyla uygulanmıştır. Sonuçlar turizm öğrencilerinin kariyer tercihlerinin turizm sektöründe karşılaştıkları duygusal emek deneyimlerinden yoğun olarak etkilendiğini göstermektedir

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore the effect of internship based emotional

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :