Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of romanian economic elites in the process of modernisation, development and europeanisation historical dimensıon & contemporary perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca Romania Faculty of European1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

The actions of elites in general and economic elites in particular have played a decisive role in Romanian history, during the three prominent periods we have analyzed as most relevant in the process of development, modernization and Europeanisation of the country: the interwar period, the communist regime and subsequently, the postrevolutionary era. The purpose of this study is therefore to assess the most significant contributions of this highly dynamic social segment to the progress of modern Romania, with special emphasis on the most notable representatives of the economic elite and their evolution in the changing political context of the last nine decades. The study relies on extended personal research conducted over the years in national archives, as well as on a vast bibliography, which provides an original view of the subject and a coherent interpretation of the political and economic evolution fostered by elites - a process that is still in progress and opens to further research.

Özet İngilizce :

Genel olarak elitler ve özellikle ekonomik elitler, Romen tarihinde ülkenin kalkınma, modernleşme ve Avrupalılaşma sürecinde etkili olan üç önemli dönemde (savaşlar arası dönem, komünist rejim dönemi ve devrim sonrası dönem) belirleyici rol oynamışlardır. Çalışmanın amacı, bu oldukça dinamik sosyal kesimin modern Romanya’nın gelişimine katkılarını ekonomik elitlerin en dikkat çekici temsilcilerine ve onların son doksan yıldır değişen siyasi bağlamdaki evrimine vurgu yaparak değerlendirmektir. Çalışma ulusal arşivlerde yapılan kapsamlı araştırmalara ve elitler tarafından desteklenen ekonomik ve siyasi gelişim sürecinin orijinal ve tutarlı şekilde yorumlanmasını sağlayan geniş bir bibliyografyaya dayanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :