Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The place of ports in development plans of turkey: a strategic analysis for the years 1985-2010

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Ports are essential infrastructural elements in terms of their role as an integrator of national economy with the world economy. They affect the efficient use of maritime transportation. In addition to the provision of infrastructure for international transportation, ports have an important role in the transit transportation and logistics as well. In terms of its geo-strategic position, Turkey owns considerable advantages and potentials for the port sector. However, Turkish ports cannot make sufficient use of these advantages as the port sector in Turkey is not well developed enough. From such a perspective, important policies have been established to solve the problems faced at Turkish ports, including solution-focused legislation and strategy application. The purpose of this study is to strategically assess Turkish ports for the last 25 years since 1985 within the scope of loading-unloading development and port planning and investment issues.

Özet İngilizce :

Limanlar ülke ekonomisinin dünya ile entegrasyonu açısından çok önemli bir altyapı unsuru olup, denizyolu taşımacılığının etkin kullanımını etkilemektedir. Limanlar, uluslararası taşımacılığa altyapı teşkil etmelerinin yanı sıra aktarma, transit taşımacılık ve lojistik açısından da çok önemli işleve sahiptirler. Jeo-stratejik konumu itibariyle Türkiye limancılık açısından çok büyük avantajlara ve potansiyele sahip olmasına rağmen, limancılığın yeterince gelişmemesi nedeniyle bu avantajlarını değerlendirememektedir. Bu açıdan Türkiye limanlarında yaşanan sorunlar için önemli politikalar oluşturulmuş, çözüm odaklı kanunlar çıkarılmış ve stratejiler uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1985 yılından itibaren Türkiye limanlarına ilişkin 25 yıllık stratejik değerlendirmeyi yükleme-boşaltma gelişimi ve liman planlama ve yatırım konusu kapsamında incelemektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :