Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The angel-woman and the eve-woman as the others in “weekend” by fay weldon

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

As in all patriarchal societies, in England, women face with the problems stemming from gender inequality. In order to struggle with these problems, women should come together, and say 'we'. However, due to various reasons, women cannot say 'we'. This paper aims at discussing that middle class women in England do not say 'we' since they have been split up into two groups as the Angle-woman and the Eve-woman, and while the Angel-woman and the Eve-woman are competing for the interest of the man, they regard each other as the other. For this purpose, a short-story by Fay Weldon entitled "Weekend" has been studied. In this short-story, Weldon presents the female characters representing the Anglewoman and the Eve-woman, and displays the conflict between these two estranged groups. At the end of the study, it has been seen that since each group others the rival group, women cannot say 'we'.

Özet İngilizce :

"Tüm diğer ataerkil toplumlarda olduğu gibi, İngiltere'de de kadınlar cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlarla mücadele edebilmek için, kadınlar bir araya gelip, 'biz' diyebilmelidirler. Ancak çeşitli nedenlerle, kadınlar 'biz' diyememektedirler. Bu çalışmanın amacı, İngiltere'de orta sınıfa ait kadınların 'Melek Kadın' ve 'Baştan Çıkarıcı Kadın' olarak ikiye ayrıldıkları, erkeklerin beğenisi kazanmak ya da kaybetmemek için birbirleriyle çatışırken, birbirlerini ötekileştirdiklerini ve bu nedenle 'biz' diyemediklerini göstermektir. Bu amaçla, Fay Weldon'un "Weekend"(Haftasonu) adlı kısa öyküsü incelenmiştir. Bu öyküde, Weldon okurlarına melek-kadın ve baştan çıkartıcı kadını temsil eden kadın karakterleri sunar ve birbirlerine yabancılaşmış bu iki kadın grubu arasındaki çatışmaları sergiler. Bu çalışmanın sonunda, her grubun rakip grubu ötekileştirdiği için 'biz' diyemedikleri görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :