Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyo - ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite’den beklentileri ile ilgili bir uygulama

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Kuruldukları bölgede ekonomik kalkınmayı teşvik eden Üniversiteler aynı zamanda toplumun sosyo-kültürel yapısı üzerinde de çeşitli etkilerde bulunmaktadırlar. Üniversiteler, farklı kültürel özelliğe sahip olan öğrencileri ve akademik personeli bir araya getirmekte ve kültürler arasında etkileşimin yaşanmasını sağlamaktadır. Bu süreç üniversitelerin kuruldukları bölgenin sosyo-kültürel yapısında değişimlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Üniversitelerin bu önemli rolünden hareketle bu araştırmada, yöre halkının Bayburt Üniversitesi'ne yönelik algı ve beklentilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmış ve anketler yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Bayburt Üniversitesi'nin şehrin ekonomik hayatına canlılık getirdiği ve yeni işyerlerinin açıldığı, Bayburt'a yapılan yeni yatırımlar için çekicilik unsuru olduğu, Üniversite'nin her geçen gün geliştiği ve şehrin yaşam kalitesini yükselttiği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Universities, promoting economical development of the area they are settled in, also have various effects on the society's socio-cultural structure. Universities gather students and academic personals who have various cultures, and provide cultures with interaction. This process causes changes in the socio-economical structures of the areas where the universities are settled in. From this important role of the universities, it has been aimed with this study to determine the perceptions and expectations of the local community about Bayburt University. The data are collected by questioning method and questioners are carried out as face to face interviews. In conclusion of the study, it has been found out that Bayburt University has brightened the economical life of the city and new shops have been opened, it has been a sign of appealingness for new investments University develops day by day and increases the life standards of the city.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :