Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Profesyonel ses eğitimi alan bireylerin ses özelliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Müzik Öğretmeni Ali Akkanat YİBO,2
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, profesyonel ses eğitimi (şan) alan bireylerin ses özelliklerinin araştırılması amacıyla, durum tespitine yönelik tarama modelinde, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Şan Sanat Dalı öğrencilerinden 12'si ile yapılmıştır. Sesin, görsel özellikleri VLS (Videolarengostroboskopi), akustik özellikleri CSL (Computerized Speech Laboratory) 4500 bilgisayar ortamında, aerodinamik özellikleri kronometre ile değerlendirilmiş olup, verilerin analizinde istatistikî yöntemlerden Mann- Whitney U, Kruskal Wallis ve Pearson Correlation Testleri kullanılmıştır. Ses özelliklerinden elde edilen veriler ses türü, sınıf seviyesi, cinsiyet, yaş, boy, kilo özelliklerine göre değerlendirilmiş; sınıf seviyesi, yaş ve kiloya göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Ses türüne göre F0, F3, F4 formant frekansları, jitter, shimmer, cinsiyete göre F0, F3, F4, F5 formant frekansları, boya göre F0 ve jitter açılarından anlamlı bir fark olduğu; ses türü açısından baritonların sopranolara göre F0, F3, F4 formant frekansları, jitter, shimmer; boy açısından ise boy uzadıkça jitter ve F0 değerlerinin düştüğü görülmüştür. Bütün öğrencilerin şarkıcı formantını (F3) oluşturabildiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The present study is conducted with 12 students at Selçuk University Dilek Sabancı State Conservatory Cantation Art Department. It aims to investigate the voice characteristics of individuals with professional voice training. A Videolarengostroboscopy (VLS) was used to analyze visual characteristics, a Computerized Speech Laboratory (CSL 4500) for acoustic features, and a chronometer for the aerodynamic features of their voices. Data obtained was analyzed using Mann-Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, and Pearson Correlation Test. Furthermore, voice features were correlated to some criteria such as voice type, gender, age, height, and weight. No statistically significant differences were found in relation with class, age, and weight. However, significant differences were present in voice type and F0, F3, F4 formant frequencies, jitter, and shimmer. Differences were observed related to gender in F0, F3, F4, F5 formant frequencies and related to height in F0 and jitter as well. Comparing baritones and sopranos, differences were in F0, F3, F4 formant frequencies, jitter, shimmer. Besides, the taller they were, the lower were their jitter and F0 values. All the participants were able to form singer's formant (F3).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :