Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postkolonyal feminist teoride milliyetçilik, militarizm ve savaş karşıtlığı

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Postkolonyal Feminizm 1980'lerden sonra doğmuş, uluslararası ilişkiler disiplinin dördüncü kuşak tartışmasına dâhil bir teoridir. Bu teori hem klasik feminizmin Batılı, orta sınıf kadın yaklaşımını eleştirmiş; hem de Batılı liberal siyaset bilimine ilişkin kavramları yapı sökümüne uğratmıştır. Milliyetçilik ve militarizme karşı açık bir karşı duruş geliştiren teori, liberal yaklaşımların şiddetin her türüne karşı tutumunu benimsememektedir. Batılı gözünde Batı dışı toplumların pozisyonunu anlamaya çalışan teori, melezleşme gayretlerini anlamsız bulmaktadır.

Özet İngilizce :

Postcolonial Feminism, which was born after 1980's, included in the fourth debate of the international relations theory. This theory criticized both the Western, middle-class women approach of classic feminism, moreover deconstructed the Western liberal concepts of political science. The theory developed a clear stance against nationalism and militarism; hence do not accept the liberal stance against all forms of violence. The theory efforts to understand the position of the non-Western societies in the eyes of Western peoples, in addition it finds the hybridization efforts meaningless.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :