Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde performans değerleme sistemleri üzerine bir araştırma: çanakkale örneği

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısanların tanımlanmıs olan görevlerini belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçeklestirme düzeyinin belirlenmesi olarak tanımlanan performans değerleme, örgütlerde önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Performans değerleme sonucunda, isgörenler kendi çalısmalarının sonuçlarına bir anlamda çıktılarına iliskin bilgilere ulasırken, örgütler ise, isgörenler ile yapılan is anlasma kosullarına ne oranda uyulduğu, isgörenin ilgi ve yeteneklerinin ise ne oranda yansıdığı gibi konularda yargıda bulunma olanağına sahip olur. Bunun sonucunda ise, çalısanların terfisi, ücret düzeyleri, eğitim ihtiyaçları gibi konularda sağlıklı kararlar verilmesi sağlanmıs olur. Böylece, isletmenin misyon ve hedefleriyle, isgörenlerin performansları arasında bir koordinasyon sağlanmıs olur. Bu nedenle, performans değerlemede amaç, isgörenlerin çalısmalarının sonucu ortaya çıkardığı ürünün, örgütün amaçlarına göre değerini belirlemektir. Bunun içinde isgörenin performansının nicel ve nitel yönden ölçümleri yapılmaktadır. Bu çalısma, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 4 -5 yıldızlı otel isletmelerinde çalısan isgörenlerin performans değerlendirme sistemlerini analiz edebilmek amacıyla hazırlanmıstır. Bu amaca yönelik olarak hem yöneticilere hem de çalısanlara uygulanan anket ile örgüt içindeki performans değerleme sisteminin algılanması ortaya konarak bir karsılastırma yapılmıstır.

Özet İngilizce :

Performance evaluation which can be defined as the designation of employees’ ability to realize their defined task at a given period of time, is an important issue for organizations to consider. As a result of performance evaluation, employees will be able to attain the outcomes, in other words the output of their work, whereas the organizations will have a chance to judge on topics like employees’ compliance to their job description, or how well their interests and abilities are reflected on the job. And as a result of this, decisions on issues like employees’ promotions, salary schedules and training needs can be more healthily made. Thus, a coordination will be provided between organization’s mission and targets, and employees’ performances. Therefore, performance evaluation is aimed at valuing the work—product of employees’ according to the goals of the organization. Employee’s performance is both qualitatively and quantitatively evaluated for this purpose. This study was prepared for the analysis of performance evaluation systems of 4 and 5 star hotel managements in Çanakkale. The questionnaire applied to employees and to managers served as a basis to reveal the perception of performance evaluation within the organization and, a comparison.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :