Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel değişimde bilgi teknolojilerinin rolü

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi teknolojilerinin organizasyonlarda uygulanmaya başlandı, 1950'li yllardan günümüze de,in bilgi teknolojilerinin organizasyonlarn üzerindeki etkisinin ne olaca, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafndan belirlenmeye çalışılmaktadr. Teknolojik ilerlemeler yeni frsatlar sunmakta, organizasyonlar yeni ihtiyaçlar duymaktadr ve dolaysyla yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Bilgi teknolojisi uygulamalar, özellikle organizasyon yaplai işletmelerin faaliyet biçimleri, müşteri ve tedarikçileriyle iletişim kurma yöntemleri üzerinde önemli de,i+ikliklere yol açmaktadr. Bu çalışmada, çevresel değişkenlik ve rekabet basklar nedeniyle organizasyonlarn faaliyet biçimlerini temelden değiştirme arayışı içinde olduklar örgütsel değişim sürecinde bilgi teknolojilerinin rolü vurgulanmaktadr. Örgütsel değişim sürecinin önemli unsurlar yeni sistemin tasarm, kurulumu ve işleyisi ile organizasyon yapsnda gereken değişikliklerin bütünleştirilme sürecidir. Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin bu süreç içerisinde hem değişimi mümkün klan hem de diğer unsurlar bütünleştirici bir faktör olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte teknolojik yaplandrma için bilgi teknolojilerinin işletme süreçleri ile ilişkilendirilmesi ve değiime karşı oluşabilecek dirence sosyo-teknik bir yaklaşım geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :