Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Opsiyon duyarlılık parametrelerinin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Riskten korunma işlemlerine duyulan gereksinim ve alım-satım kararları nedeniyle; özellikle opsiyon piyasasındaki işlemciler, yeni ve denenmemiş çok fazla parametreye sahip bir modeli kullanmaktansa, daha az parametre içeren basit bir fiyatlama modelini kullanmayı tercih etmektedirler. Daha az ve daha güvenli parametreler içeren bir fiyatlama modeli, kullanışlı olması açısından daha faydalıdır. Bu nedenle tüm kullanıcılar için ortak bir zemine oturmuş fiyatlar, piyasa işlemcileri açısından karar mekanizmalarının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Piyasada kolaylıkla hesaplanabilen tek ve kabul görmüş fiyat unsuru; adil bir fiyat niteliği taşımakta ve alımsatım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Ancak aktörlerin alım-satım kararları kadar oluşturdukları portföylerini riske karşın korumaları da gerekmektedir. Bunun için özellikle opsiyon işlemlerinde, opsiyonlar üzerine geliştirilen duyarlılık parametrelerinden faydalanmak gerekmektedir. Çalışmada opsiyon duyarlılık parametrelerinin, opsiyon fiyat değişimine etkisi incelenmiştir. Opsiyon fiyatları; Geometrik Brownian Hareket ile türetilmiş hisse senedi fiyatlarından oluşturulmuş ve bu fiyatlar kullanılarak duyarlılık parametreleri hesaplanmıştır. Modelde Black&Scholes Opsiyon Fiyatlama teorisi kullanıldığı için, hesaplamalarda modelin varsayımları kabul edilmiş ancak varsayımların bazı sakıncalarına yazın kısmında değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Traders of option market prefer to use basic pricing model with few parameters than use new and untested models due to the need and purchasing decisions of hedge transactions. A pricing model with less and reliable parameters is beneficial for option traders in terms of use. Therefore, prices that are commonly received by traders form an important indicator of decision making for traders. Price that is easily calculated and generally accepted has fair price quality and affects purchasing decisions directly. Besides purchasing decisions, traders must protect the portfolios against risk. Thus, especially in option transactions, option sensitivity parameters which are improved on options should be used. In this research, the effect of option sensitivity parameters on option price changes is examined. Option prices are formed by deriving stock prices with Geometric Brownian Movement and sensitivity parameters are calculated by using prices. In research, Black&Scholes Option Pricing Theory is used so; assumptions of model is accepted but drawbacks of assumptions are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :