Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin masallara ve bunların türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin görüşleri ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, öğretmenlerin masallara ve bunların Türkçe öğretiminde kullanımına iliskin görüslerini belirleyebilecek bir ölçek gelistirmektir. Çocukların eğitiminde önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin, Türkçe ders kitaplarındaki masallara iliskin görüslerini, masal seçiminde nelere dikkat ettiklerini, Türkçe derslerinde bu türden nasıl yararlandıklarını belirleyen bir çalısma bulunmamaktadır. Bu nedenle makalede, öğretmen görüslerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Öğretmenlerin Masallara ve Bunların Türkçe Öğretiminde Kullanımına Đliskin Görüsleri Ölçeği”ni (ÖMBTÖKĐGÖ) gelistirme asamaları anlatılmıstır. Ölçek, 2006-2007 öğretim yılında Đzmir Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Buca ilçesindeki on farklı ilköğretim okulundan seçilen 150 ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenlerine uygulanmıstır. Bes dereceli Likert tipinde hazırlanan ÖMBTÖKĐGÖ’nün deneme formunda 95 madde yer alırken, yapılan uygulama ve analizler sonucunda madde sayısı 75’e inmistir. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri ,841; Barlett test değeri ,000’dır. Güvenirlik kat sayısı ,9566 olan ölçek, üç faktörlüdür. Bunlar; “Türkçe ders kitaplarındaki masallar”, “masal kitapları seçimi” ve “masalların Türkçe derslerinde kullanımı” alt boyutlarından olusmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of current study is to develop a scale indicating to teachers’ opinions on tales and their usage in Turkish Language. At present, there is no study investigating teachers’ opinions regarding tales included in Turkish course books, choice of tales and how teachers utilize tales. Therefore, in the present article the reseracher presents developmental stages of a scale titled “a scale indicating teachers’ opinions on tales and their usage in Turkish languageThe scale was applied to 150 primary school teachers of 1st, 2nd and 3rd classes in 10 schools located in Buca, during 2006-2007 academic term. The original scale included 95 items but at the end of analysis the items were decreased to 75 items with five statements. The value of KMO(Kaiser-Meyer Olkin) is ,841, Barlet test value was found to be ,000 and Alpha cronbach is ,9566 with three factors. These factors are included the following sub-parameters; tales in the Turkish course books, the choice of tale books, and the use of tales in Turkish lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :