Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ödeme güçlüğüne düşmüş işveren karşısında işçi hak ve çıkarlarının korunması konusunda türk hukukunda geçerli olan sistemin uluslar arası normlara uygunluğu meselesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Hakkında iflas kararı alınmış olmasa da aylarca çalıştıkları halde ücretlerini alamayan işçiler ve aileleri işverenden olan bu alacaklarını bilahare iflas masasına iflas alacağı olarak kaydettirseler de elde etmekte çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Çalışmada bunun sebepleri ortaya konarak çözüm önerileri ve bu konuda ILO’ nun 173 sayılı Sözleşmesi ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile AB’ nin bu konudaki direktifiyle konuya yaklaşımın ne olduğu ortaya konarak ülkemizde konuya ilişkin yapılanlar ve yapılması gerekenler ortaya konmuştur. Çıkış noktası çalışma hakkının bir temel insan hakkı olduğu ve korunması gereğinin iflas sürecinde de devam ettiğidir. Bu konuda gerek İş hukuku gerek iflas hukuku alanındaki anlayış ve düzenlemelerin bu anayasal sosyal hakkın korunması gereğini karşılayıp karşılamadığı ve bu konuda neler yapılması gerektiğine ilişkin varılan sonuç ortaya konacaktır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :