Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 1 - 16 2016-06-13
Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences
Oğuz BAŞOL,İsmail DÜLGEROĞLU,Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL
17 261

Öz Çevreye duyarlı ya da sürdürülebilir tüketim kavramı olarak da tanımlanan yeşil tüketim; iş çevreleri, devletler ve kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından dikkatle izlenen bir konudur. Yeşil tüketim davranışının gerek coğrafi gerekse de kültürel olarak farklı yönlerinin araştırılması önem arz etmektedir. Mevcut araştırma, belirli akademik dönemler içerisinde Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliği programı ile değişim gerçekleştirmiş öğrencilerin yeşil ürün tüketim eğilimlerini ve Türk öğrenciler ile Avrupa Birliği vatandaşı olan öğrencilerin yeşil tüketim farklılıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.Araştırma kapsamında elde edilen veriler internet üzerinden anket yöntemi ile tamsayım hedeflenerek toplanmıştır. Hedeflenen anakütlenin büyüklüğü 263 öğrencidir ancak ankete 52’si Türk ve 56’sı Avrupa Birliği vatandaşı olan toplam 108 öğrenci yanıt vermiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa Birliği vatandaşı öğrenciler ile Türk öğrencilerin çevrenin kirletilmesinde bireysel sorumluluk alma (M-W U: 1390,50; p>0,05), yeşil ürün ya da hizmet tüketme eğilimi (M-W U: 1198,50; p>0,05) ve yeşil ürün ya da hizmet satın alma davranışları (t: 1,568; p>0,05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durum ise farklı ülkelerdeki genç tüketicilerin birbirlerine yakın yapılarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Yeşil Tüketim, Genç Tüketiciler, Erasmus, Avrupa Birliği
Alwitt, Linda F. – Berger, Ida E. (1993), “Understanding the Link between Environmental Attitudes and Consumer Product Usage: Measuring the Moderating Role of Attitude Strength”, Advances in Consumer Research, Volume.20, (189-194).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Oğuz BAŞOL
İsmail DÜLGEROĞLU
Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL