Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Net portföy yatırımları ile faiz arasındaki ilişki: türkiye örneği 1922

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik büyüme, bir ülke ekonomisindeki gelisimin önemli bir göstergesidir. Yatırımlar ekonomik büyümede önemli bir yere sahiptir. Yabancı sermaye yatırımlarının, yatırım yapıldığı ev sahibi ülkenin üretim, istihdam, gelir, fiyat, ödemeler dengesi ve ekonomik gelismesine olumlu katkıları vardır. Đstikrarlı bir büyüme ile yabancı sermaye yatırımlarının gerçeklesebilmesi için ekonomide hızlı ve istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması, düsük ve öngörülebilir enflasyon ve reel faiz oranlarının var olması gerekmektedir. Bu çalısmanın amacı, ülkemize yapılan net yabancı sermaye yatırımlarının reel faiz ile olan iliskisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, 1992 yılının birinci çeyreği ile 2005 yılının dördüncü çeyreğini kapsayan dönem için net yabancı portföy yatırımlarının durumunu açıklayan model olusturulmustur. Bu çalısmada, reel faiz oranları ile net yabancı portföy yatırımları arasındaki iliskiyi destekleyen bulgulara ulasılmıs ve yapılan analizde reel faiz oranının üç gecikmeli değeri ile net yabancı portföy yatırımları arasında anlamlı bir iliski tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

Economic growth is one of the most important indicator for a country’s economic development. Investment plays crucial role in economic growth. Foreign capital investments have various effects on the host country’s economics. These effects occur in production, in employment, in income, in price, in balance of payments and in economic development. In order to, ensure stable growth by means of foreign capital investments, fast and stable economic growth, low and predictable real interest rates are needed in terms of economics.This paper investigates the relationship between real interest rates and net foreign portfolio investments in Turkey. In line with this, a model explaining the net foreign portfolio investment for the period between 1992.1 and 2005.4 has been constructed. This study has found out data which support the relationship between interest rates and net foreign portfolio investments. The analysis of the data revealed that there is a significant relationship between third lagged real interest rates and net foreign portfolio investments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :