Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“modernliğin arka yüzü” olarak gündelik hayat: aşkı memnu

Yazar kurumları :
Akdeniz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Modernleşme sonrası kapitalist toplumlarda 'gündelik' kelimesinin içine kapitalist sistemin stratejilerini de aldığı saptanmaktadır. Günümüzde TV, kapitalist sistemin ve zihniyetin yayılmasında etkili bir araç olarak önem taşımaktadır. Çalışmada bir ideoloji aracı olarak gündelik yaşam eleştirisi, diziler üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır. Makalenin örneklemini Aşk-ı Memnu (Hilal Saral–2008/2010) dizisi oluşturmaktadır. Çalışmada dizisel anlatımdaki gündelik yaşam pratiklerini, sosyolojik eleştiri yöntemi ile ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Neo-Marksist kuramcılar Henri Léfebvre, Michel de Certeau ve Michel Foucault'nun sistem, iktidar ve gündelik yaşama dair düşünceleri makalenin kuramsal temelini oluşturmaktadır. Çalışma gündelik yaşam üzerinden bir sistem analizi yapmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, Aşk-ı Memnu üst ve alt sınıfa ait gündelik yaşam pratiklerini bir meta olarak ekranlara taşımakta, diğer yandan kendisini de bir tüketim nesnesine dönüştürerek kapitalizme hizmet etmektedir.

Özet İngilizce :

It is stated that the word "daily" includes the strategies of capitalist system in the post- modern capitalist societies. Mass media has an important role in spreading of the mindset. This study aims to provide a critique of daily life as an ideological instrument through an analysis of the series. The sample of the study is Aşk-ı Memnu (Hilal Saral- 2008/2010). It is aimed to reveal the daily life practices in the series narration through sociological criticism. The arguments of Neo-Marxist theorists Henri Léfebvre, Michel de Certeau ve Michel Foucault about daily life constitutes the theoretical basis. Aşk-ı Memnu reflects the daily life practice of lower and upper classes as a meta; on the other hand, it contributes to capitalism by converting even itself into an object for consumption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :