Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyal aktarma sistemlerinin iyileştirilmesi ve gıda sektöründen bir örnek olay çalışması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Materyal aktarma sisteminin optimizasyonu ile doğru malzemenin, doğru zamanda, doğru yerde, do0ru aralkta, do0ru koşullarda, uygun maliyetle ve doğru miktarda taşnmasn sağlamak için kullanlan en doğru yöntemin seçilmesi ifade edilmektedir. Literatürde sıkça karşlaşıldığı üzere, materyal aktarm ürünün maliyetini arttırrkendeğerine herhangi bir katkda bulunmamaktadr. Malzeme ta#mann maliyeti tam olarak ölçülememesine ra0men, pahal bir üretim faaliyeti olduğu için işletme maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğu genellikle kabul görmektedir. Tesis tipine bağlı olarak toplam maliyetlerin %10 ile %80’ini oluşturmaktadır. Malzeme aktarma sisteminin iyileşitirilmesi, gereksiz taşmalar ortadan kaldrarak çevrim zamann da azaltr, ve böylece çkt miktarnda da önemli bir artı sağlar. Bu da üretim maliyetlerinde azalma demektir. Malzeme aktarma sisteminin seçimi ve fabrika ortamndaki kurulumu ise tesis yerleşimi ile ayr düşünülmeyecek bir planlama faaliyetidir. Dolays ile Bu çalşmada, çıktı miktarndaki değişimler incelenmek amacyla bir benzetim modeli kurulmuş ve veriler benzetim programna aktarmıştır. Benzetim sonuçlarna göre materyal aktarma için kullanlan arabalarn says ve bu ta#ma işlemlerini etkileyebileceği düşünülen diğer baz faktörler değiştirilerek benzetim modeli çalıştırılmış ve sonuçlar incelenmiştir. Sonuçlardan yola çklarak mevcut materyal aktarma sistemi ve ili#kili olarak tesis yerleşimi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Material handling uses the right method to provide the right amount of the right material at the right place, at the right time, in the right sequence, in the right position, in the right condition, and at the right cost. It is often stated that material handling only contributes to the cost of producing a product, rather than contributing to the value of a product. Although it is difficult to measure the cost of material handling exactly, it is generally agreed that it represents a significant portion of the cost of doing business. Depending on the type of facility, estimates ranging from 10 to 80% of the total cost have been made. To improve material handling systems will reduce unnecessary handlings and also cycle time. So the output rate can be increased by this manner. Material handling, if done properly, have a significant potential to add profits to a firm. By thinking this potential, a simulation working has been made, and data has been transferred to the simulation program. Simulation was run by altering variables transporter units used for material handling and affecting these handling operations in according to the outcomes from simulation program and has been evaluated results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :