Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makro iktisat politikalarının uluslararası koordinasyonu: global var analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Karsılıklı bağımlılık iliskilerinin çok gelistiği günümüz ekonomilerinde özellikle gelismis ülkelerin uyguladıkları iktisat politikalarının etkileri diğer ülkelerin iktisat politikaları üzerinde açıkça görülebilmektedir. Ekonomiler arasındaki bu karsılıklı bağımlılık iliskileri ise iktisat politikalarının koordinasyonunu gerekli kılmaktadır (Barrell, Dury ve Hurst, 2003). Bu çalısmanın amacı, Türkiye ve Türkiye’nin ana ticaret ortakları (Almanya, Fransa, Đtalya, Hollanda, Đspanya, Đsviçre, Đngiltere ve Amerika) arasındaki olası herhangi bir iktisat politikaları koordinasyonunun, koordinasyonun olmaması durumuna göre yararlı olup olmadığını belirlemektir. Đktisat politikalarının uluslararası koordinasyonu incelenirken, ülkeleri büyük bir sistemin içinde değisik büyüklüklerdeki karsılıklı iliskiler içinde olan elemanlar olarak kabul etmenin gereği ortadadır. Çalısmada kullanılan Global VAR yöntemi, salt istatistiksel analiz ile geleneksel modelleme yaklasımları arasında bir köprü kurmaya çalısmaktadır. Bu yöntem, özellikle sokların ülkeler arası geçis mekanizmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından yararlıdır. Ayrıca bu yöntem, ülkeler arası iliskilerde ticaret iliskilerinin yanında son yıllarda oldukça fazla öneme sahip finansal iliskilerin de dikkate alınmasını sağladığı için diğer yöntemlerden daha üstün bulunmaktadır. Çalısmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin ticaret ortakları (özellikle Avrupa Birliği üyeleri) ile iktisat politikası koordinasyonuna gitmesinin yararlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :