Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin türkiye üniversiteleri coğrafya öğretmenliği ve bölümleri yapisi üzerinde etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü1, Şirinyer Anadolu Lisesi, Buca, İzmir2
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin Türkiye üniversitelerinde yer alan coğrafya
öğretmenliği ve coğrafya bölümlerinin yapısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda Türkiye’de olduğu gibi coğrafya bölümleri, fen-edebiyat fakülteleri ve coğrafya fakültesi; edebiyat fakülteleri bünyesinde yapılanmıştır. Lisans eğitim süresinin gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de daha uzun olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde coğrafya, coğrafya bölümleri şeklinde örgütlendiği gibi coğrafya ve planlama, coğrafya ve kent gelişimi şeklinde de örgütlenmiştir. Türkiye coğrafya bölümlerinde fiziki coğrafya anabilim dalı, beşeri ve iktisadi coğrafya anabilim dalı şeklinde yapılanmanın daha sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’deki on beş coğrafya bölümünde ikinci öğretim verilmektedir. Türkiye’deki iki coğrafya bölümünde
İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Türkiye’deki on bir coğrafya bölümü ECTS
sistemine lisans eğitim programlarında yer vermektedir. Bu bağlamda, İngilizce hazırlık sınıfı ve ECTS-AKTS sistemi yaygınlaştırılıp bölüm sayısı ile anabilim dallarının yeniden düzenlenebilirliği yönünde çalışma yapılabilir. Makaleden elde edilecek bulgu ve sonuçların bundan sonra coğrafyanın yapısal özellikleri üzerine yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study, the effect of globalization to determine on the structure
geography teachers (education and education science fields) and geography departments in Turkey universities. It has been done by the scan method. Geography departments are being established within the science and literature faculties in most developed countries as Turkey, Duration of undergraduate education is longer than the developed countries. In developed countries geography is organized such as geography faculty, geography department, geography and planning, geography and urban development. Parts of the physical geography, human and economic geography as a structure that stands out more limited in Turkey geography departments. The secondary education is given fifteen
geography departments in Turkey. One geography departments has English preparatory class in Turkey. ECTS system is applied in the 11 geographical departments. , As a result, English preparatory class and ETCS system to be expanded and. number of department geography and it branches is re-configured in Turkey Universities. This research’s conclusions can contribute to latter discourse analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :