Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetimi disiplininde bunalim ve çikiş yolu arayişlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetimi disiplini çalışmalarında; disiplinde bunalım olduğu, nesnesini
kaybettiği, kara günlerini yaşadığı, diğer disiplinler içinde kaybolmakta olduğu vb.
tespitlere rastlanmaktadır. Disiplinin yaşadığı bunalımdan kurtulması için demokratik değerleri yeniden keşfetmesi gerektiği belirtilerek; müzakereci kamu yönetimi, demokratik yönetişim, küçük toplum (mini public) ve işbirlikçi kamu yönetimi yaklaşımları ortaya atılmıştır. Birbirinin seçeneği olarak yazında yer alan bu yaklaşımların gerçekte birbirini tamamlayan yaklaşımlar olduğu tespit edilmiş ve söz konusu dört yaklaşımı içeren İşbirlikçi Demokratik Kamu Yönetişimi adıyla yeni bir kamu yönetimi modeli oluşturulmuştur. Disiplinin sorunları daha çok uygulama düzlemindeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıktığından, çözüme yönelik model de uygulamaya dönük olarak kurgulanmıştır. Bu modelin, kamu yönetimi disiplininin bunalımı çerçevesinde, söz konusu edilen sorunlara çözüm getirme potansiyelinin bulunduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The studies of public administration discipline are encountered some findings as;
the discipline is in crisis, living in dark times, lost its object, disappearing in other
disciplines and so on. It is accepted that discipline should re-discover the democratic ethos to recover from the crisis it faced. For this purpose; deliberative public management, democratic governance, mini public and collaborative public management approaches have been developed. These approaches presented as interchangeably alternatives in the literature, but they are complementary approaches in reality. Their complementary features have been identified and a model established in the name of Collaborative Democratic Public Governance from the four new public management approaches. Discipline problems, that arose as a result of developments in the application level mostly, require a practical solution-oriented model. This model is constructed as implementation oriented
within the framework of the crisis of public management and thought it has the potential to bring the solution to the crisis-based problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :